Grupa ABC

Optymalne rozwiązania

Informacja prawna

Informacja prawna

F.H ABC zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia podanych informacji, oferty lub danych, bez konieczności wcześniejszej informacji. Informacje i dane przedstawione powyżej oraz dane zawarte na stronie internetowej firmy F.H ABC mają na celu jedynie umożliwienie ogólnej orientacji w przedstawionej *gamy produktów. Produkty oraz cenniki przygotowane przez firmę ABC, stanowią jedynie informację handlową i nie mogą być uznawane za ofertę w rozumieniu art. 66.Ust. 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny prezentowanych produktów a w szczególności tych produktów, które są słabo rotujące mogą ulec zmianie.

Dodatkowe informacje prawne
Zastrzega się prawo zmiany bez uprzedniego powiadomienia informacji zawartych w niniejszej stronie WWW, ofertach, ulotkach handlowych ,włącznie z adresem URL i innymi odniesieniami do internetowej sieci Web. O ile nie zaznaczono, że jest inaczej, wymienione w przykładach firmy, produkty, nazwy, nazwy domen, adresy e-mail, znaki logo, osoby, miejsca i zdarzenia są fikcyjne i nie mają żadnego związku z jakimikolwiek rzeczywistymi firmami, organizacjami, produktami, nazwami domen, adresami e-mail, znakami logo, osobami, miejscami lub zdarzeniami. Odpowiedzialność za dostosowanie się do wszystkich stosowanych praw spoczywa na kliencie jak i na „użytkowniku” strony. Bez ograniczania praw objętych prawem autorskim, niniejszej strony jak i dokumentu lub jego części. Nie wolno w zadniej formie powielać w części jak i całości danych, przechowywać ani wprowadzać zmian, oraz przekazywać za pomocą jakichkolwiek nośników (elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrania itp.) z wyjątkiem przypadków, w których uzyskano na to pisemną zgodę firmy:

Firma Handlowa ABC
Krzysztof Bobula i Andrzej Bobula Spółka Jawna
ul. Bożego Ciała 15
31-059 Kraków
Nip 676 001 14 03

Firma Handlowa ABC Krzysztof Bobula i Andrzej Bobula Spółka Jawna
może mieć patenty lub rozpoczęte postępowania patentowe, znaki towarowe, prawa autorskie związane z intelektualną, które odnoszą się do treści zawartej niniejszego dokumentu. Otrzymanie tego dokumentu nie oznacza udzielenie licencji na patenty, znaki towarowe, prawa autorskie ani inne prawa związane z własnością intelektualną, z wyjątkiem wyraźnie określonych przypadków zawartych w pisemnych Umowach Prawnych firmy

Firma Handlowa ABC
Krzysztof Bobula i Andrzej Bobula Spółka Jawna
31-059 Kraków
ul. Bożego Ciała 15
Nip 676 001 14 03

Nazwy rzeczywistych firm, znaki towarowe, znaki logo oraz nazwy produktów wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi zarejestrowanymi przez ich właścicieli.

W przypadku pytań czy uwag użytkowników dotyczących warunków korzystania z Serwisu czy ochrony prywatności, prosimy o przesłanie poczty elektronicznej na adres: infoprawne@grupa-abc.com.pl

Zapraszamy na grupa-abc.com.pl