ZŁOTE SZTUĆCE 2009

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy eliminacje do 1-wszej w Polsce 
edycji prestiżowego Konkursu "ZŁOTE SZTUĆCE".
Formularz rejestracyjnyIdea Konkursu 

Głównym celem konkursu jest zwiększanie profesjonalizmu i podnoszenie standardów w branży gastronomicznej oraz kreowanie jej pozytywnego wizerunku poprzez promowanie najlepszych hoteli, restauracji, kawiarni. 
Jest to także ogromny prestiż i duma dla lokalu który wyróżnia się w tym sektorze, a tym samym przyczynia się do rozwoju polskiej branży gastronomicznej i kreowania jej rozwoju oraz podnoszenia poziomu świadczonych usług. 

Konkurs przede wszystkim uświadamia, jak ważne jest podnoszenie kultury obsługi i jakości usług, jakie cele pojawiają się przed obiektami budującymi przewagę konkurencyjną, co decyduje o sukcesie rynkowym, a ponadto pozwala zweryfikować prowadzoną politykę budowania marki oraz daje prestiż i umacnia pozycję rynkową. 

Dlatego nagroda "ZŁOTE SZTUĆCE" jest wyjątkowo cennym trofeum 
                                                             – mówi właściciel Firmy ABC P. Krzysztof Bobula
 


Selekcja i wybór najlepszych. 
Uczestnicy Konkursu są oceniani przez Kapitułę Konkursową, która wśród nich wyłania najlepsze, najsprawniej zarządzane i wzorowo służące gościom obiekty. 
Audyty przeprowadzane będą każdorazowo „in cognito”, tak, by uzyskać rzeczywisty obraz wyłącznie najlepszych obiektów sektora gastronomicznego. Audyt oraz zachowanie rezultatów konkursu jest tajne i pozostaje w tajemnicy aż do gali finałowej. 

Kapituła Konkursu 
Do oceny zgłoszeń konkursowych Organizator Konkursu – Firma Handlowa ABC K. Bobula I A. Bobula Spółka Jawna powołuje ekspertów branżowych. Zobowiązani są oni do zachowania tajemnicy handlowej Uczestnika i Organizatora. Obrady ekspertów są niejawne. Do obowiązków ekspertów należy rzetelna ocena zgłoszeń, sporządzenie protokołu dla Organizatora z wyczerpującym uzasadnieniem decyzji w przypadkach zakwalifikowania lub odrzucenia zgłoszenia. 

Zgłoszenie do konkursu 
Konkurs ma charakter otwarty. 
Rejestracja uczestnictwa w konkursie rozpoczyna się po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie www.grupa-abc.com.pl 


Najważniejsze daty
11 Wrzesień 2009r – Rozpoczęcie Konkursu 
25 wrzesień 2009r – I etap weryfikacji zgłoszeń 
2 październik 2009r - II etap weryfikacji zgłoszeń – koniec rejestracji uczestników. 
9 październik 2009r – Rozpoczęcie audytu 
6 listopad 2009r – Gala finałowa konkursu – ogłoszenie zwycięzców 


Organizowany przez Firmę Handlowa ABC konkurs wyróżnia i promuje tylko i wyłącznie, najlepsze lokale gastronomiczne. 


Kontakt do biura organizatora konkursu: 
K. Bobula I A. Bobula Spółka Jawna 
31-059 Kraków ul. Bożego Ciała 15 
NIP 676-001-14-03 
Regon 350072340 
Tel. / fax +48 (12) 430-60-44 
Tel. / fax +48 (12) 425-41-50 
http://www.grupa-abc.com.pl 
e-mail: zlotesztucce@grupa-abc.com.pl


Patronat Medialny: http://www.loungemagazyn.plOrganizator konkursu

Patron medialny